Organisatie

Voor haar juridisch status heeft het ouderinitiatief gekozen voor een vereniging met rechtspersoonlijkheid. Statutair is vastgelegd dat de vereniging maximaal zeven leden heeft. Ook het aantal donateurs is beperkt tot zeven. Door deze opzet vormen de ouders  van de bewoners gemeenschappelijk het overleg- en besluitvormingsorgaan van de vereniging.

Deze groep vergadert ca. acht maal per jaar. Aan dit overleg neemt een afvaardiging van het zorgteam deel. Dit overleg is een uitstekend platform gebleken voor een formeel en informeel overleg tussen zorgteam en ouders. Individuele zorg-thema’s blijven uiteraard buiten dit overleg.

Alle bewoners beschikken over een PGB. De daarmee gemoeide bedragen zijn – afhankelijk van de indicatie – verschillend. De bewoners voeren echter een gemeenschappelijke huishouding. Het is de verantwoordelijkheid van het zorgteam om de geïndiceerde zorg aan de individuele bewoners te verstrekken.

De bewoners huren zelfstandig hun woning van de woningcorporatie. De vereniging huurt de (aanzienlijke) gemeenschappelijke ruimte. De zorginstelling huurt van de vereniging de voor het zorgteam ingerichte ruimte.

Maandelijks storten de bewoners een bedrag in de huishoudkas en wordt een bedrag op zij gezet voor onderhoud, reparatie en vervanging van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes.

Er vindt geen verrekening tussen de leden plaats op basis van aanwezigheid en / of gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen. Bij een eventueel vertrek van een bewoner bestaat geen aanspraak op een proportioneel gedeelte van het gespaarde bedrag. Zo ook hoeft een nieuwe bewoner zich niet “in te kopen”.