Nuttig

Wat hebben wij geleerd uit ons ouderinitiatief (tips voor (startende) ouderinitiatieven):

 • De clienten / kinderen moeten het goed met elkaar kunnen vinden.
 • De ouders moeten het goed met elkaar kunnen vinden en moeten elkaar willen en kunnen respecteren.
 • De ouders moeten bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken en tegenslagen te incasseren.
 • Houd zelf de regie. Kies als ouderinitiatief de zorgaanbieder en niet omgekeerd. 
 • Realiseer je dat de zorgaanbieder in de kern een andere doelstelling heeft dan de ouders. De zorgaanbieder heeft de continuïteit van de eigen organisatie als primair doel en daarna pas het succes van het ouderinitiatief.
 • Leg het commitment van de zorgaanbieder eenduidig contractueel vast
 • Bepaal als ouders het “ideale plaatje” en ga in eerste aanleg voor het maximum. Compromissen sluit je aan het eind van het proces, niet aan het begin.
 • Maak goede en duidelijke werkafspraken.
 • Zorg voor regelmatig overleg, waar alle betrokken ouders en de te contracteren zorgaanbieder aan deel nemen. De zorgaanbieder neemt als “gast” aan dit overleg deel.
 • Zorg ervoor dat elke ouder een taak heeft in het project.
 • Ga niet over de portomonaie van een ander.
 • Focus op het kernthema: het op de lange termijn borgen van de goede kwaliteit van zorg en de goede huisvesting.
 • Focus in het begin niet op de randvoorwaarden, zoals de rechtsvorm, de financiering etc. Dit leidt alleen maar af van het kernthema van het initiatief.
 • De start van de bewoning is niet het einde maar het begin.

 

… Wordt vervolgd …..