De Zorg

Het belangrijkste voor de bewoners is de kwaliteit van de zorg. Thuis zijn, je thuis voelen, aandacht krijgen, verantwoordelijkheid krijgen, uitgedaagd worden, betrokken worden, herkend en erkend worden, zijn hier de sleutelwoorden.

De Stichting Estinea in Aalten neemt binnen het Zevenhuis – met een team van ca. acht begeleiders – de zorg voor haar rekening. Er is gekozen voor Estinea na een uitvoerige vergelijking van drie binnen de regio opererende grote zorgaanbieders.

Bij de talloze vragen over de inrichting van de zorg, met name bij de start van het initiatief, heeft de toenmalige SPD – Doetinchem ons geadviseerd.

Voor de dagbesteding gaat “ieder zijn’s weeg”. Naast de zorgaanbieder ZoZijn is Estinea hier ook een van de partijen. 

Naast het feit dat Estinea de gezamenlijke visie van de ouders op wonen en zorg onderschrijft hebben de afspraken over zorgomvang (24 uurs zorg), inbreng van bewoners, ouders en de Vereniging het Zevenhuis de doorslag gegeven.

Zoals binnen de sector gebruikelijk is voor iedere bewoner een Zorgplan opgesteld. Dit individuele Zorgplan omschrijft de zorg die de bewoner nodig heeft, maar ook hoe de ontwikkeling en zelfredzaamheid het best gestimuleerd kunnen worden. Iedere bewoner heeft een persoonlijke begeleider. Regelmatig bespreken de cliënt, de persoonlijke begeleider en de ouders de realisatie van het Zorgplan.

Een van de begeleiders (en/of de regiomanager) neemt deel aan het periodieke overleg van de ouders. Bij de aanname van personeel adviseren het team en de ouders.

Na meer dan vijftien jaar met elkaar omgaan, staan wij nog steeds achter de keuze van Estinea als de zorgaanbieder. In de praktijk is ons gebleken dat een actief ouderinitiatief voor de zorgaanbieder niet altijd past in de eigen cultuur. Echt cliëntgericht handelen, met een ouderinitiatief meekijkend in de keuken, is niet altijd eenvoudig.

Maar dat geldt zeker ook voor ons als ouders: het accepteren dat derden – hoe professioneel ook – de dagelijkse zorg voor dochter of zoon mede vorm geven blijkt niet zo simpel.

Maar ook hier geldt: het resultaat telt. En op het resultaat tot nu toe, kunnen alle betrokkenen trots zijn. Een duidelijke stimulans om op de ingeslagen weg met elkaar door te gaan!